Verket visades första gången i tabloid-form i uställningen Löpsedlar (Newspaper poster), arrangerat av Konstfrämjandet i Skåne 2005. Konstverken presenterades bland riktiga löpsedlar utanför en tidningsbutik i Malmö.

En onsdag gick vi hem till Birgit (One Wednesday We Went to Birgit`s Place) har efter detta visats i storlek 130 x 100 cm.