Appearings #1-8 visades första gången på Galleri Arnstedt, Östra Karup, September 2018.

Alla verk har måttet 116 X 100 cm.


I Appearings 1-8 utvecklar jag det måleriska uttrycket i fotoscenerna där målade former och aktörens dräkt korresponderar i bildrummet.Scenrummet gestaltas som en målarduk, genom att gränsen mellan golv och vägg byggs bort. I scenrummet är bakgrunden en 3x4 meter stor målarduk som målats för hand. På så vis vill jag visualisera ett abstrakt och måleriskt rum snarare än det fysiska rummets dokumentära uttryck. Scenografin består av figurskurna trompe l’oeilmålningar på duk, som blir 3D illusioner i fotografiet. De målade objekten har synliga detaljer som penseldrag, det förstärker objektens fysiska närvaro i det platta abstrakta scenrummet. En vision är att skapa ett starkt måleriskt uttryck där den abstrakta kompositionen lägger sig framför det faktiska rummet. Människan deltar i kompositionen som rent görande och abstrakt form snarare än som agerande subjekt.