Performing II visades första gången på Växjö Konsthall, 2010.
Performing II består av fyra fotoverk i varierande storlek.