Positions #5-11 visades första gången på Galleri Thomas Wallner i Simris 2014.
Alla verk har måttet 120x100 cm.